Mô tả hệ thống và cấu trúc vũ trụ theo thế giới quan Phật Giáo

MÔ TẢ HỆ THỐNG và CẤU TRÚC VŨ TRỤ theo thế giới quan Phật giáo - LÀM RÕ CÁC MÂU THUẪN về LUÂN HỒI


Hệ Mặt Trời của chúng ta thuộc Thiên Hà tên là Ngân Hà (Milky Way), và Trái Đất chúng ta là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt Trời. Tuy nhiên trong Ngân Hà có trăm tỷ ngôi sao như Mặt Trời vậy và mỗi ngôi sao (tức mỗi Mặt Trời) có ít nhất 1 hành tinh xoay quanh nó, tức trong Ngân Hà thôi đã có biết bao nhiêu Mặt Trời khác, đi kèm với các hành tinh khác, và khả năng có những Trái Đất khác nữa. Thiên Hà hàng xóm gần nhất của chúng ta là Tinh Vân Tiên Nữ (Andromeda), cách Ngân Hà 2,5 triệu năm ánh sáng (2,5 triệu x 365 ngày x 24 giờ x 60 phút x 60 giây x 3 x 10 mũ 8 mét).
Thế giới quan trong Phật giáo thực sự rộng lớn hơn rất nhiều như thế. 25 thế kỷ trước, khi chưa có các lý thuyết về định luật hấp dẫn của Newton, chưa có thuyết tương đối của Einstein, chưa có kính không gian thiên văn Hubble, cũng như chưa hề tồn tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ NASA, ... thì Đức Phật đã không dùng bất kỳ một công cụ, cũng không dựa trên bất cứ một phương tiện nào lại có được mô tả về Vũ Trụ chính xác đến như vậy, Vũ Trụ mà không chỉ gói gọn trong Hệ Mặt Trời, các Hành Tinh, mà ở một mức độ vĩ mô bao quát vượt ngoài cả Thiên Hà... Hoặc về cấp độ vi mô, Đức Phật "phán" một cách chuẩn xác 1 giọt nước trong vắt là "cả 1 thế giới trong đó" chứa rất nhiều những sinh vật nhỏ bé, mà thế giới mãi cho đến năm 1673, cách Đức Phật 23 thế kỷ, nhà khoa học Antonie Van Leeuwenhoek - cha đẻ của ngành Vi sinh (Microbiology) mới khám phá, quan sát và mô tả ra những sinh vật như thế, như sinh vật đơn bào (Protozoans), vi trùng (microbes), vi khuản (bacteria), vi thực vật, vi tảo (microalgae, microphytes), vi nấm (algae, fungus)... bằng kính hiển vi một tròng do ông tự thiết kế.
Hàng trăm nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới đã tiêu tốn bao nhiêu công sức nghiên cứu trong lĩnh vật Vật Lý Lượng Tử - Thiên Văn Học Hiện Đại để tạo ra hàng trăm nghìn công trình khoa học, cùng với sự đầu tư hàng trăm tỷ đô la cho lĩnh vực này mới khám phá ra được chụp được những kết quả gần đây... thì lời của Đức Phật được ghi chép lại văn bản tiếng Phạn viết trên lá bối có kiểm chứng khảo cổ học (và đồng vị phóng xạ carbon - chu kỳ bán rã) đã đề cập kết luận chính xác về vũ trụ, hệ quy chiếu và mô tả của Phật giáo tương đồng một cách rất đáng kinh ngạc với khoa học hiện đại hơn cả, nếu nói không ngoa là tôn giáo độc nhất vô nhị tiệm cận với khoa học nhất. HOẶC CÓ THỂ, đây chỉ là 1 sự VÔ TÌNH / TRÙNG HỢP / NGẪU NHIÊN mà thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả.

CẤP ĐỘ HỆ THỐNG THẾ GIỚI

Chúng ta có 1 Hệ Mặt Trời (Solar System) tương ứng với 1 THẾ GIỚI ĐƠN VỊ (लोकधातु lokadhatu hay world-system), trong đó bao gồm Một Ngôi Sao (tức Mặt Trời) nhiều hành tinh (kèm tiểu hành tinh, vệ tinh, vân vân) quay xung quanh MT ấy, các hành tinh này có sự sống hoặc không có sự sống (có thể bao gồm 1 hay nhiều Trái Đất khác nhau chẳng hạn).
1 Thiên Hà (Galaxy) tương ứng với 1 TIỂU THIÊN THẾ GIỚI (चूळनिकालोकधातु Cūḷanikā lokadhātu), bao gồm trung bình 10^6 đến 10^8 ngôi sao hoặc số lượng lớn hơn, các ngôi sao đó là các Mặt Trời, các hằng tinh, các định tinh và các sao đặc, sao lùn và các tàn dư sao...
1 TRUNG THIÊN THẾ GIỚI (द्विसहस्सीमज्झिमिकालोकधातु Dvisahassī-majjhimikā-lokadhātu), tương đương với Quần Tụ Thiên Hà (Galaxy Cluster) hoặc Nhóm Thiên Hà (Galaxy Group) là sự tập hợp thành cụm gồm hàng trăm đến hàng ngàn Thiên Hà liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn
Và cuối cùng, 1 ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI (त्रिसहस्रमहासहस्रलोकधातु Tri-sahasra-mahā-sahasra-lokadhātu), tương đương với 1 Siêu Thiên Hà (Metagalaxy) hay còn gọi là Siêu Đám Thiên Hà, Siêu Quần Tụ Thiên Hà (Supercluster) - tập hợp các quần tụ thiên hà, các dây, các mạng, liên kết với nhau thành một hệ thống với kích thước "Siêu Toa Khổng Lồ" và Có hoặc Không Có liên kết ràng buộc với nhau bằng lực hấp dẫn.
Và theo ngôn ngữ trong các kinh điển Phật giáo với khái niệm thường thấy nhất khi nói về "thế giới" (hoặc còn gọi là "quốc độ", "cõi nước"), chính là 1 "Đại Thiên Thế Giới" (Mahā-sahasra-lokadhātu) tức thực thể Siêu Thiên Hà.
Có thể nhiều người thường nghe cõi Ta Bà, thế giới Ta Bà (सहालोकधातु Sahā-lokadhātu- Saha World) chính là chỉ đến mức độ vĩ mô tầm cỡ Siêu Quần Tụ Thiên Hà này, chứa biết bao nhiêu Quần Tụ Thiên Hà bên trong nó, trong mỗi Quần Tụ Thiên Hà lại có hàng ngàn Thiên Hà, trong mỗi Thiên Hà lại biết bao nhiêu Hệ Mặt Trời và trong mỗi Hệ Mặt Trời có khả năng có hành tinh có sự sống gọi là Trái Đất. Khi lấy thế giới quan Phật giáo này làm hệ quy chiếu thì có thể thấy nó khủng khiếp đến mức nào với con người, kể cả khoa học đương đại. Cõi Ta Bà không hề nhỏ như các tưởng đâu.
Vậy nên, "Thế giới Ta Bà" (सहालोकधातु Sahā-lokadhātu) của Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamunī), "Thế giới Cực Lạc" (सुखावती Sukhāvatī) của Phật A Di Đà (Amitābhaḥ), "Thế giới Tịnh Lưu Ly" (वैडूर्यनिर्भास Vaiḍūryanirbhāsa) của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rāja), "Thế giới Diệu Hỷ" (अभिरति Abhirati) của Phật A Súc (Akṣobhya)... trong các văn kinh Phật Giáo Phát Triển (Đại Thừa) đề cập đến, chính là những Siêu Thiên Hà khủng bố đến như vậy (post này tạm thời bỏ qua sự tranh luận xác thực văn kinh giữa PG Phát Triển Bắc Tông và PG Nguyên Thủy Nam Tông).

VẬY VŨ TRỤ THEO THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO, TO LỚN ĐẾN CHỪNG NÀO VẬY?

"Trong thế giới hải đó có thế giới vi trần số thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có thế giới vi trần số thế giới." (trích "Avatamsaka Sutra", Hòa thượng Thích Trí Tịnh bản dịch tiếng Việt "Kinh Hoa Nghiêm", Quyển 8 (quyển cuối), Phẩm 39 Nhập Pháp Giới, NXB: Phật học Viện Quốc tế, 1983)
Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại mà mô tả thì câu trên có nghĩa là: Trong siêu thiên hà (biển thế giới) có hàng tỷ tỷ thiên hà (thế giới chủng). Mỗi thiên hà có hàng tỷ tỷ ngôi sao (thế giới). Cũng từ đoạn kinh này có thể thấy rằng theo quan điểm của Phật giáo thì Mặt Trời (và tất nhiên TRÁI ĐẤT) của chúng ta cũng không phải là trung tâm của Vũ Trụ. Cũng theo đoạn kinh trên cho thấy số lượng các thiên hà, ngôi sao... là không thể đếm được. Trong kinh Saddharma Pundarika Sutra (Kinh Pháp Hoa) cũng đề cập đến có rất nhiều thế giới ví dụ và giới hạn vô cùng tận của vũ trụ:
"Ví như có năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên thế giới, giả sử có người nghiền làm vi trần qua phương đông, cách năm trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía đông như thế cho đến hết vi trần đó.” (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, Quyển 5 Phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng, NXB: Phật học Viện Quốc tế, 1988)
Dịch nghĩa theo ngôn ngữ hiện đại là, ví như có 500 x 10^3 x 10^4 x 10^8 x 10^28 x 10^140 các siêu thiên hà, đem nghiền toàn bộ hết thành hạt vi trần, tức hạt mà không thể phân chia nhỏ hơn nữa, đi về phía đông của Vũ trụ. Cứ vượt qua được mỗi 500 x 10^3 x 10^4 x 10^8 x 10^28 x 10^140 siêu thiên hà, thì thả 1 hạt vi trần đó xuống, cứ như thế thả mãi cho hết số hạt vi trần trên, thì số lượng vẫn vô tận không thể tính đếm được (số liệu, thuật ngữ sẽ được chú thích bên dưới)
"vi trần" theo một số kinh văn đã trình bày là lấy một hạt cát sông Hằng - con sông linh thiêng nhất Ấn Độ - chia nhỏ như toàn bộ số cát sông Hằng hiện có (Hằng Hà sa số = số cát Sông Hằng), và lấy số cát đã được chia lại chia nhỏ như toàn bộ số cát sông Hằng lần hai, cứ thế tiếp tục mãi cho đến khi không thể phân chia được nữa thì gọi là "vi trần"
Nói nôm na ví dụ cho dễ hiểu. 18 g nước (tức 1 mol nước) có tới 6,02 x 10^23 phân tử H2O trong 18 g nước đó. Siêu Thiên Hà cõi Ta Bà của chúng ta là 1 phân tử H2O như thế - 1 phân tử H2O nằm giữa Biển Thái Bình Dương bao la, và đại dương lớn nhất Trái Đất là Thái Bình Dương không có nặng 18 gam nước đâu các bạn à.
Vũ trụ có vô lượng vô biên thế giới không thể tính đếm giống như các phân tử H2O trong Biển Thái Bình Dương vậy, thế giới Ta Bà nằm giữa muôn trùng đại hải vô tận các thế giới xung quanh mà thôi. Qua đó bạn có thể thấy, vũ trụ trong thế giới quan của Phật giáo nó cực đại vĩ mô toàn quát đến chừng nào, vượt ngoài đẳng cấp của trình độ khoa học hiện tại, chứ không đơn giản là Trời - Đất, Thiên Đường Địa Ngục, Nhật Tâm Địa Tâm, ... như các truyền thuyết, chuyện kể huyền huyễn, thần thoại thêu dệt sáng tạo của các tôn giáo khác cũng như các nền văn minh khác trên thế giới.
Trong Kinh Amitayurdhyana Sutra (Kinh Vô Lượng Thọ), Đức Phật Thích Ca nói rằng, "Từ đây hướng về phương Tây cách 10 muôn ức (muôn = 10^4, ức = 10^8) thế giới chư Phật, có 1 thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ cõi này là Phật Di Đà, thành Phật đến nay hiện đã 10 kiếp". Tức từ thế giới Saha, muốn đến Sukhavati, phải vượt qua 10 x 10^4 x 10^8 = 10^13 Siêu Thiên Hà thì mới đến nơi - đây quả thực là 1 khoảng cách Siêu Không Gian - Siêu Thời Gian, chỉ có thể vượt qua bằng Tâm Thức chứ không bao giờ có thể bằng Cơ Học Vật Lý hay Ánh Sáng.
Nếu không gian vũ trụ của Phật giáo khiến nhiều người nổ não không tưởng như thế, thì đó cũng chỉ là ruồi muỗi so với các đại lượng thời gian theo khái niệm Phật giáo, từ vĩ mô cho đến vi mô và thời gian cũng khác nhau ở từng cảnh giới khác nhau - tuy nhiên ở post này sẽ không nêu ra ở đây.

CÁC MÂU THUẪN VỀ LUÂN HỒI

Dân số Trái Đất luôn tăng trong lịch sử, nếu con người luân hồi và đầu thai kiếp khác, thì người ở đâu ra mà cứ tiếp tục nhiều như thế, nghe có mâu thuẫn không?
Chúng ta nên làm rõ ý ra hơn và mở rộng hơn cũng như đưa ra khía cạnh thụt giảm dân số/diệt vong/tuyệt chủng, vì sẽ luôn có những thiên tai/đại họa/dịch bệnh (hoặc tận thế chẳng hạn) khiến cho dân số sẽ giảm và cũng không ai dám đảm bảo con người sẽ cứ tồn tại mãi đến vô tận vô hạn để mà cứ tăng như mặc định.
Nhưng logic bắt buộc là ở chỗ, dù luân hồi hay không, thì mọi thứ vẫn phải tuân theo quy luật Nhân Quả logic rõ ràng, để hình thành nên một sự sống thân xác con người mới, cần có các yếu tố sinh học, di truyền, sự thụ thai (có thể từ việc quan hệ tình dục hoặc từ việc thụ tinh trong ống nghiệm), các điều kiện môi trường vân vân - chứ không phải vô lý bất chấp cơ thể thân người sinh ra từ trong hư không biến ra. Ngoài ra còn có những sự hủy diệt sự sống (thiên tai, hỏa nạn, dịch bệnh, chiến tranh...)
Đó là lý giải mâu thuẫn dựa trên quan điểm nhập thế, thế tục. Ngoài ra, theo góc nhìn siêu nhiên/xuất thế, còn phải chấp nhận 1 số nền tảng khác như là, không phải ai cũng sẽ đầu thai làm người, và trong luân hồi có những chủng loại chúng sanh khác nhau, từ Địa Ngục Ngạ Quỷ Súc Sanh cho đến chúng sanh cõi Trời (Thiên) và A Tu La vân vân.
Và sức nặng mạnh hơn, chúng ta có Thế Giới Vũ Trụ Quan Phật Giáo đã nêu ở trên, trong đó vũ trụ có vô lượng vô biên thế giới bao la, mỗi thế giới đều trải qua những vòng đời Thành (Vivartakalpa विवर्तकल्प - hình thành nên các vì sao, thiên hà mới) - Trụ (Vivartasthāyikalpa विवर्तस्थायिकल्प - ổn định, trụ vững) - Hoại (Saṃvartakalpa संवर्तकल्प - bắt đầu suy vi, tan rã, hư hoại) và - Diệt (Saṃvartasthāyikalpa संवर्तस्थायिकल्प - diệt vong, tiêu biến, trở về với hư vô, với "tánh Không"), Thành Trụ Hoại Diệt trong Vũ Trụ cũng như Sinh - Lão - Bệnh - Tử của con người vậy, đó là quy luật của vạn vật và điều không thể nào tránh khỏi.
Thì nếu "linh hồn" (tạm dùng từ này, trong Phật giáo có nhiều trường phái và nhiều luận cứ và giải thích khác nhau, tạm không bàn ở đây) của một Hệ MT này/Thiên Hà này rơi vào thời kỳ Diệt vong, tất cả biến mất, tận thế, thì những linh hồn ấy sẽ được tái sinh trong những Hệ MT/Thiên Hà khác bên cạnh đang ở những giai đoạn trạng thái khác (còn tái sinh như thế nào hoàn cảnh nào thì tùy theo nghiệp lực của mỗi người), và khi thế giới khác rơi vào Diệt, thì điều tương tự cũng xảy ra, các thế giới tuần hoàn luân phiên nhau. Chứ không nhất thiết là sinh ở thế giới này thì sẽ tái sinh muôn đời ở thế giới này theo tư duy khép kín nhỏ bé.
Còn về vấn đề Luân Hồi, thì cá nhân mình cho rằng, Mỗi người chỉ được sống 1 lần - You only live once. Nghe mâu thuẫn với Luân Hồi nhưng thực sự không mâu thuẫn chút nào. Bạn của kiếp sau đã là 1 cái tôi khác, 1 ký ức khác, 1 nhân cách khác, 1 môi trường khác, không còn là chính bạn nữa, và những người "kiếp sau" của bạn đấy, họ sống cuộc đời của riêng họ chứ không phải của riêng bạn. Nói theo Phật giáo thì họ vẫn thừa hưởng lại Nghiệp (Thiện lẫn Ác) từ bạn nhưng họ đã là 1 bản ngã hoàn toàn mới và cuộc sống hoàn toàn mới, họ không còn là bạn nữa. Thậm chí, bạn lúc này đã khác với bạn của 10 năm trước rất nhiều, nếu cho bạn của hiện tại, quay lại quá khứ lúc bạn 10 tuổi, bạn có cho rằng đứa trẻ ấy là bạn không? Nó hoàn toàn khác bạn, bạn của hiện tại đã là 1 con người khác xa với đứa trẻ 10 tuổi kia. Thậm chí đối với nhiều người, chúng ta của ngày hôm nay đã khác chúng ta của ngày hôm qua, huống gì kiếp sau kiếp trước. Do đó, sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, nắm bắt hiện tại mới là ý nghĩa và viên mãn nhất, vì bạn chỉ sống có 1 lần mà thôi, bạn chỉ có 1 cơ hội cho mình mà thôi, kiếp sau là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi. Còn khi suy nghĩ về nghiệp nếu mà nghĩ cho người ở kiếp sau, thì tốt nhất trong hiện tại bạn cứ sống tốt cải thiện cho bản thân mình đi đã, và tốt cho bản thân bạn trong kiếp này ở tương lai, thì người tiếp nối bạn ở kiếp sau, thừa hưởng Nghiệp từ bạn, họ sẽ có cuộc sống đỡ hơn rất nhiều, quan trọng bạn sống như thế nào ở hiện tại, cho chính bạn, "because You only live once, no matter what if" luân hồi có thật hay không.
Trái Đất của chúng ta, có Việt Nam, có lịch sử Trung Quốc, hay Châu Âu, hay Mỹ hay Phi... thì sẽ có những hành tinh khác, từng nơi như vậy có sự kiện lịch sử các nhau, bản đồ thế giới khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, quốc gia khác nhau, giống như các thế giới song song trong truyện viễn tưởng vậy.
Điều đó theo thuyết Luân Hồi cũng có nghĩa là, một khi chúng ta mạng chung và nếu may mắn được đầu thai làm người 1 lần nữa, thì xác suất để chúng ta tái sanh lại tại Việt Nam, hay thậm chí là tại Trái Đất này, là rất thấp. Chúng ta sẽ có 1 cuộc sống mới (lại 1 lần nữa, như vô lượng lần trước đây), ở 1 thế giới mới, 1 lịch sử - địa lý mới, ngôn ngữ mới, sẽ không còn VN hay TQ hay Mỹ hay Ý Pháp hay Triều Tiên hay Thái Bình Dương... mà sẽ là một thế giới địa lý hoàn toàn mới. Tất nhiên những điều này xét theo khoa học hiện tại là siêu thực và không thể kiểm chứng được.
Và nói theo Phật giáo, tâm thức và nghiệp lực tái sanh kèm theo vô minh của chính bản thân, sẽ khiến chúng ta quên đi những đời sống ở những kiếp trước (chứ không phải uống Bát Canh Mạnh Bà hay bị Tiêm Thuốc Lú gì cả, mà quên đi là do tự thân vô minh trong mỗi con người). Và bạn sẽ trở thành một bản ngã hoàn toàn mới không phải là bạn lúc này nữa, ví dụ cho dễ hiểu bạn là Maria Ozawa và luân hồi thành Trần Văn B chẳng hạn, thì rõ ràng "Ma Ri A Ozawa" và "Trần Văn B" đã là 2 bản ngã khác nhau (khái niệm Bản Ngã trong Phật giáo có thể diễn giải bằng cả hệ thống Triết học - và Vô Ngã vì quan điểm Đạo Phật cho rằng bản ngã chỉ là "illusion", không thật và vô thường, vì vô minh mà chúng ta mới có nhận thức sai lệch về bản ngã), 2 đời sống khác nhau và nhận thức, môi trường lớn lên và quan điểm khác nhau, chứ A và B không phải 1 người nữa, và A và B không có cùng 1 "linh hồn" như nhiều người lầm tưởng - "linh hồn" không phải là thứ vô địch siêu vũ trụ tồn tại trường tồn mãi mãi hết kiếp này qua kiếp khác, mà theo Đức Phật, "thần thức" có sinh có diệt, thức cũ tức "linh hồn của cô Ma Ri A Ozawa" có sinh có diệt. Thứ giống nhau duy nhất ở đây chính là Nghiệp Lực của anh B kế thừa toàn bộ từ cô A, từ Nghiệp đấy sinh ra Thức mới là nền tảng cho đời sống tiếp theo.
Đính chính rõ rằng, tất cả những quá trình luân hồi (संसार Saṃsāra) - tái sinh chuyển sinh - đều phải phù hợp với Nhân Quả, và dựa trên Tâm (चित्त Citta) và Nghiệp Lực (कर्मन् Karma) của mỗi người. Chỉ có những ai thành tựu được đạt được "Túc mạng minh" (Purvanivasanusmrtijnana-sak-satkriyavidya) mới biết được tỏ tường những gì đã xảy ra trong đời sống của mình trước đây, những kiếp trước cũng như quá trình trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi, biết được việc sinh tử của mình và người khác.

Chú thích một vài đại lượng TOÁN HỌC - ĐẠI SỐ mà ĐỨC PHẬT sử dụng so sánh với đơn vị hiện đại

1 muôn (hoặc 1 vạn) = 10^4; 1 lạc xoa (lakṣa) = 10^5; 1 câu chi = 10^7; 1 ức = 10^8; 1 a du đa = 10^14; 1 na do tha = 10^28; 1 tần bà la = 10^56; 1 căn yết la = 10^112... 1 a tăng kỳ hoặc = 10^140 hoặc = 10 mũ của (a x 2b) trong đó cặp (a;b) có thể là (a=5 hoặc 7, b=103), (a=10, b=104). Lưu ý có đến hàng trăm hàng ngàn con số đại số như vầy trong Phật học trong các văn kinh đều liệt kê đầy đủ logic, ngoài ra cũng thường xuất hiện những con số không đếm được như: Vô lượng, vô biên, Hằng hà sa, bất khả tư nghì, bất khả xưng, bất khả sổ, bất khả thuyết ... đều là những con số vô cùng tận. Các bạn có thể cho rằng, các phép toán đại số nào là lũy thừa của lũy thừa học sinh lớp 7 cũng học làm được nữa là, nhưng đối với người trình độ người Ấn Độ cổ đại thời đó thì là vấn đề hoàn toàn khác.
Đức Phật dạy: “Nếu lấy một vật chia chẻ mãi tới còn bằng đầu sợi tóc, gọi là mao trần. Lấy hạt bụi bằng mao trần này chia chẻ còn bằng hạt bụi bay trong hư không, gọi là khích du trần. Hạt bụi bay lại chia chẻ nữa thành vi trần nhỏ, rồi hạt vi trần nhỏ này lại chia ra nữa cho tới khi không còn chia được nữa, gọi là cực vi trần, lân hư trần” (Kinh Lăng-Nghiêm của Hòa-Thượng Thích-Duy-Lực dịch, trang 103).
Ngài dạy tiếp: “Không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của vật, vì những vật mà ta thấy chỉ là tổng tướng ảnh tượng được kết hợp bởi vô vàn vô số những cực vi, nó xuất hiện trong biên giới giữa vật và tâm, nó hiện diện khắp nơi; hư không, không phải là không có gì, mà trong đó có đủ loại quang minh cùng các loại chúng-sanh cư ngụ” (Đạo Phật và Khoa Học, trang 14, 20, 21).
Các nhà khoa học đã tìm ra từ phân tử tới nguyên tử mà Neil Bohr (1885-1950), nhà Vật lý người Đan Mạch là một trong những gương mặt sáng giá trong việc đề xướng thuyết nguyên tử. Nguyên tử trong đó có cái hạt Proton (điện tích dương), Neutron (trung hòa), và Electron (điện tử) chạy chung quanh. Nhưng nhà khoa học Muray Gellman cho rằng Dương điện tử và Âm điện tử còn có hạt vi phân gọi là Quark hay là cực vi, hạt ảo.
Nhà khoa học Pam Dirac thì nói: “Chân không sinh diệt”, còn nhà khoa học Eddington cho rằng “Vũ trụ là một tâm tưởng lớn”. Nhà bác học vật lý nổi tiếng Albert Einstein (1879-1955) nói rằng: “Vũ trụ phân tích đến cùng chẳng còn gì là vật chất mà chỉ còn lại là những rung động hay những làn sóng mà thôi”.
7 cực vi = 1 vi tụ, 7 vi tụ = 1 kim trần (7 x 7 = 49 cực vi), 7 kim trần = 1 thủy trần (49 x 7 = 343 cực vi), 7 thủy trần = 1 thố mao trần (343 x 7 = 2,401 cực vi), 7 thố mao trần = 1 dương mao trần (2,401 x 7 = 16,807 cực vi), 7 dương mao trần = 1 ngưu mao trần (16,807 x 7 = 117,649 cực vi), 7 ngưu mao trần = 1 khích du trần (117,649 x 7 = 823,543 cực vi). Phật đã nói đủ những con số cực lớn và những con số cực nhỏ, nhỏ đến độ mô tả Hạt (Particle/Matter) và Sóng (Wave/Mind). Ví dụ mà Phật gọi là Cực vi (Hạt ảo) theo Câu Xá Luận (Abhidharmakośakārikā अभिधर्मकोश) chỉ bằng 10 lũy thừa trừ 33 cm, tức 1/1 triệu tỉ tỉ của một centimet...
Cre - Lý Dật Thụ
___________________________
Loạt bài về THIÊN VĂN VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO - Phật giáo & Thế giới Lượng tử - Tân vật lý & Vũ trụ luận
Credit ảnh: hình chụp chính chủ đầu năm 1/1/2023 tại ngọn Fagutalis - phân đồi phía Tây của ngọn đồi Esquilinus (Esquiline Hill) - 1 trong 7 ngọn đồi La Mã (Seven Hills of Rome), thuộc địa phận Phường 1, Quận 1, trung tâm thành Rome, thủ đô của Italy ????????

THIÊN VĂN VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO

Viết Ý kiến & bình luậnXEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Trang phục đám cưới của người Thái Đỏ - Tai Deang
Kim Bính Thiết Kiếm từ lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Review bao cao su DUREX - OKAMOTO - SAGAMI
Rowan Atkinson - Mr Bean. Minh chứng tuyệt vời cho ý chí và sự kỷ luật của con người?
ĐẤT HIẾM LÀ GÌ? TÁC DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT HIẾM
Tại sao chúng ta nên đọc sách?


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG NÊN NGỦ DƯỚI GỐC CÂY?
DỪA COCO DE MER - TRUYỀN THUYẾT VỀ LOÀI DỪA BIỂN GỢI CẢM
Công thức tạo ra huyền thoại chó Ngao Tạng - Chó sư tử của Breeders Trung Quốc
Khoai tây chiên KFC có được làm từ khoai tây không?
Tộc người K'Tu NHỮNG KẺ SĂN MÁU
Amerigo Vespucci – Người Được Đặt Tên Cho Châu Mỹ