Review Đánh Giá Nhận Xét

review-phim-yeu-nham-ban-than-friend-zone-2019

Cuộc đời này, trai với trai thân nhau thì dễ, chứ trai với gái thân nhau mà chưa từng muốn chịch nhau thì nói chung là không có. Nên cái sự tiến tới yêu nhau của mỗi cặp trai - gái thân thiết tưởng như chẳng có chi mà lạ. Cơ ...